Tábory - Pimpollo

Prejsť na obsah
PODMIENKY
 • Detský letný tábor organizuje PIMPOLLO, občianske združenie.
 • Určený je pre deti od 4 do 10 rokov rokov v turnusoch :
  • turnus: 19.07. – 23.07.2021 v čase od 07:15 do 16:30 hod.
  • turnus: 26.07. – 30.07.2021 v čase od 07:15 do 16:30 hod.
  • turnus: 02.08. – 06.08.2021 v čase od 07:15 do 16:30 hod.
Pre dievčatá od 9 do 13 rokov:
  • turnus: 09.08. – 13.08.2020 v čase od 07:15 do 16:30 hod.
 • Dieťa musí zvládať samoobslužné činnosti (oblečie sa, obuje, vie sa samo najesť...). U mladších detí je potrebné, aby zvládlo separáciu od rodiča, aby bolo schopné akceptovať vedúceho, ako aj začleniť sa do skupiny detí.

Zraz detí je v priestoroch Súkromnej základnej školy DNEPERSKÁ, Košice-Nad jazerom.

 • Program tábora: hry, exkurzie, záujmová činnosť – hudobné, pohybové a výtvarné workshopy. Výlety a exkurzie s Pátračom Tinom realizované v blízkom okolí a v rámci mesta Košice.
 • Dieťa je oblečené športovo a so zreteľom na skutočnosť, že pri výletoch a hrách v prírode, tvorivej činnosti sa môže stať, že sa odev zašpiní.
 • Dieťa má oblečenie primerané počasiu – pokrývku hlavy, pršiplášť.
 • O deti sa starajú skúsené animátorky, prípadne odborní lektori.

Deťom je potrebné zbaliť:
 • prezuvky
 • náhradné oblečenie
 • náhradné rúško
 • pršiplášť
 • fľašu na pitie označenú menom
 • fotokópiu kartičky poistenca
 • malý batôžtek

Cena 69 € zahŕňa:
 • starostlivosť 2 v prípade potreby 3 vedúcich denne
 • desiata, obed a olovrant + pitný režim vo vnútorných priestoroch
 • vybavenie základným materiálom na prvú pomoc, opaľovací krém
 • materiály na činnosť, tvorivé dielne a ostatné programové výdaje
 • vstupné poplatky
 • poistenie
 • cestovné
 • odmeny

 • Zálohu vo výške 50% z ceny tábora je potrebné vyplatiť do 30.6.2021
(IBAN: SK3811110000001292538009) alebo po dohode v hotovosti.
Druhú časť sumy vyplatíte v hotovosti pri nástupe do tábora.
 • Možnosť využitia zľavy: 10% zľava pre súrodenca. Platí aj v prípade, že deti nie sú v jednom táborovom turnuse spolu a tiež v prípade, že sa jedno dieťa zúčastní dvoch táborových turnusov ( dvaja súrodenci 131,- ).

 • Ak sa účastník nedostaví včas na miesto nástupu do tábora (v zmysle omeškania sa), PIMPOLLO nemá voči nemu žiadne záväzky z titulu nevyužitia časti z dohodnutého rozsahu poskytovaných služieb v tábore.
 • Škody spôsobené počas pobytu v tábore je povinný uhradiť zákonný zástupca.
 • Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu iba písomnou formou
 • a uhradením storno poplatku. Storno poplatok činí 50% z ceny.
Návrat na obsah