O nás - Pimpollo

Prejsť na obsah

Pimpollo, občianske združenie bolo zaregistrované na ministerstve vnútra v októbri 2014. Svoju činnosť a aktivity upriamuje na prácu s deťmi.

Ako  jediný držiteľ licencie kurzov HŠ Yamaha v košickom kraji  organizuje predškolské kurzy Hudobnej školy YAMAHA pre deti od 4 mesiacov do 6 rokov, ktoré pôsobia po celom svete a patria k najväčším organizáciám svojho druhu.

V spolupráci s bratislavským združením „Pátrač Tino“  vydalo brožúrky „Pátrač Tino spoznáva Košice-Nad jazerom“, „Pátrač Tino spoznáva Košice-Krásnu a „Pátrač Tino spoznáva sady, parky a záhrady Košíc“.

Od septembra 2015 organizuje „Krúžok ľudového tanca Halúzka“ pre deti od 3 do 6 rokov.

Každé leto organizuje denné letné tábory pre deti od 4 do 10 rokov a  babskú  jazdu pre dievčatá od 10 do 14 rokov.
Návrat na obsah