Pimpollo

Prejsť na obsah
Srdečne Vás vítame!

Aktuality

V týždni od 14.9. sa stretneme takto:

Hudobná škola YAMAHA:
pondelok - VERITAS, Staré mesto
streda - RC PIMPOLLO, Krásna
štvrtok - SZŠ DNEPERSKÁ, Jazero
o 9.00 - ROBÍK - deti od 4 do 18 mesiacov
o 10.00 - PRVÉ  KRôČIKY K HUDBE 


Krúžok ľudového tanca HALÚZKA
streda - KAŠTIEĽ Krásna (16.00)
streda - SZŠ DNEPERSKÁ, Jazero
štvrtok - CVČ STAROZAGORSKÁ, KVP
o 16.00 - 3-4 ročné deti
o 17.00 - 5-6 ročné deti

Tešíme sa na vás!

INFORMÁCIE o k organizácii kurzov ( HŠ Yamaha a KĽT Halúzka) v súvislosti s COVID-19

  • pred vstupom do učebne si rodičia aj deti vydezinfikujú ruky
  • zákonný zástupca pred začiatkom hodiny podpíše prehlásenie o bezinfekčnosti, že dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti neprišli v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19
  • v prípade podozrenia  lektora na chorobu, ktorá by mohla ohroziť zdravie ostatných, si prevádzkovateľ  kurzov vyhradzuje právo vylúčiť choré dieťa ako aj rodiča z vyučovania
  • lektor na hodine používa štít
  • pomôcky sa počas hodiny nerozdávajú ani nezbierajú, každý rodič dostane na začiatku hodiny sadu nástrojov, ktoré sa budú počas hodiny používať a ktorú na konci hodiny vráti lektorovi na dezifenkciu pred ďalším použitím
  • maskoti jednotlivých programov sa budú vítať a lúčiť s deťmi bez fyzického kontaktu
  • medzi jednotlivými hodinami sa priestor vetrá a dezinfikuje, čo môže spôsobiť menší časový posun začiatku nasledujúcej hodiny

Lucia Miklošová
štatutárny zástupca Pimpollo, o.z.

Návrat na obsah